Felsefe

Filtreler

Manuel DeLanda

Karton Kapak

116,00 TL

Sigmund Freud

Karton Kapak

Sigmund Freud, Birinci Dünya Savaşı patlak verdikten altı ay sonra, 1915’te kaleme aldığı “Savaşın Hayal Kırıklığı” ve “Ölümle İlişkimiz” başlıklı iki denemeden oluşan bu çalışmasında insan...
40,00 TL

Zygmunt Bauman

Karton Kapak

Akışkan modernitenin gelmesiyle birlikte, üreticiler toplumu tüketiciler toplumuna dönüşmüştür. Bu yeni tüketim toplumunda, bireyler aynı anda hem metaların teşvikçisi hem de teşvik ettikleri metalar
88,80 TL

Walter Benjamin

Karton Kapak

Walter Benjamin’in Paris’te sürgünde olduğu dönemde yazdığı Teknik Olarak Yeniden Üretilebilirlik Çağında Sanat Eseri ilk olarak 1936’da kısaltılmış Fransızca çevirisiyle yayımlandı. Benjamin’in “mat
34,40 TL

Zygmunt Bauman

Karton Kapak

“‘Modern olmak’ demek, modernize etmek demektir – takıntılı, saplantılı bir şekilde modernize etmek; kimlik bütünlüğünü korumak bir yana, sadece ‘olmak’ değil, tamam olmaktan kaçarak, hep tanımsız ka
114,40 TL

Sigmund Freud

Karton Kapak

Freud’un ilk kez 1921’de yayımlanan Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi 20. yüzyıl başında etki gücü giderek artan toplumsal bir fenomeni, siyasi kitlenin mekanizmalarını irdeleyen, alanında öncü bir
47,20 TL

Henry David Thoreau

Karton Kapak

İster kıyafet olsun ister arkadaş, yenilerini almak için zahmete girmeyin. Eskileri dönüştürün, eskilere dönün. Kıyafetlerinizi satın, düşüncelerinizi tutun.
Doğa ve insanın özünde iyiliğin...
100,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL

Jia Tolentino

Karton Kapak

Benliğin ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz; gerçekleri güçlülerin şekillendirdiği, hem kişisel hem de siyasi yanılgılarla dolu bir çağda.The New Yorker’ın en parlak genç yeteneği Jia Tolentino, ka
114,40 TL

Susan Schneider

Karton Kapak

İnsanlar kısa vadede dünyanın en zeki türü olmaktan çıkabilir. Yapay zekâ çalışmalarındaki ilerleme hızı göz önüne alındığında çok yakın bir gelecekte insan seviyesinden daha yüksek bir zekâ ve yeni
105,60 TL

Ksenophanes

Karton Kapak

Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle e
56,00 TL

Jean-Paul Sartre

Karton Kapak

Bize göre mesele, sık sık ileri sürüldüğü gibi, “usdışı olana payını vermek” değil, tam tersine belirsizliği ve bilmemeyi en aza indirmek; Marksizmi üçüncü bir yol ya da idealist bir hümanizm adına y
108,80 TL

Laozi

Karton Kapak

Ruhun ve bedeninle Dao’yla bir bütün olup, bu bütünlüğü sonsuza dek koruyabilir misin?Yaşam enerjinin sağladığı narinliğinle, bir bebeğin hassasiyetine erişebilir misin?Kalp gözünü yıkayıp temizleyer
96,00 TL

Peter Osborne

Karton Kapak

Çağdaş sanat, abartılı ve birbirinden çok farklı iddiaların nesnesidir. Peki ne tür bir söylem ona eleştirel bir anlam vermemiz konusunda bize yardımcı olabilir?Osborne gerek felsefi, tarihsel ve sos
208,00 TL
Çok Satan

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

Friedrich Nietzsche’nin 1883-1885 yılları arasında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, filozofun en bilinen eseridir. Nietzsche’nin, yazılmış en derin eser olarak tanımlamaktan hoşlandığı bu...
88,00 TL

Jorge Luis Borges

Karton Kapak

Bu sayfalara adını veren o sıra dışı “sonsuzluğun tarihi” hakkında çok az şey söyleyeceğim. Zaman bizim açımızdan bir sorundur; sarsıcı ve talepkâr bir sorun, belki de metafiziğin en can alıcı...
106,40 TL
Çok Satan

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL
Çok Satan

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL
Çok Satan

Charles M. Schulz

Karton Kapak

128,00 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

Neden Bu Kadar Akıllıyım?, Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin otobiyografik nitelikte kurguladığı Ecce Homo’dan bir kesittir. Nietzsche’nin Ekim 1888’den buhran geçirdiği Aralık 1889’a dek üzerind
49,60 TL

Herakleitos

Karton Kapak

Aynı ırmağagirdiğimizdegirmeyizBizizdeğiliz Diyalektik düşüncenin kökenleri açısından Hegel gibi Marx’a da esin veren Herakleitos’un Doğa Üzerine adlı yapıtından günümüze kalan “Parçalar”ı, şair Alov
68,00 TL

Albert Camus

Karton Kapak

Sanat ve başkaldırı ancak son insanla birlikte ölecektir.İsyan kavramının ve devrimin iki yüz yıllık tarihini tutan Başkaldıran İnsan, aynı zamanda insan doğasını, düşünce akımlarını, onların...
203,20 TL

Albert Camus

Karton Kapak

Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Tanrılar tarafından, her...
144,00 TL

Ahmet Ağaoğlu

Karton Kapak

Bir müddetten beri bende garip ve müziç bir ihtiyaç doğmuştur: Kendi kendimi müşahede altına almak! (...) İşte ben kendimi öğrenmeye koyuldum ve sizi temin ederim ki bu pek de kolay ve bilhassa hoş b
79,20 TL

Sun Zi (Sun Tzu)

Karton Kapak

Sun Zi tarafından MÖ 6. yüzyılda yazılan Savaş Sanatı insanlık tarihinin en eski ve üzerinde en fazla araştırma ve tartışma yapılmış strateji eseridir. Eserin kaleme alınmasının üzerinden geçen...
49,60 TL

Desiderius Erasmus

Karton Kapak

Hümanistlerin prensi Erasmus, barışçıl perspektifler uluslararası hukukun görüş alanına girmeden önce modern savaş eleştirisinin temellerini attı. Kuzey Avrupa Rönesans’ının bu büyük ustası, savaşı y
53,60 TL
Çok Satan

Arthur Schopenhauer

Karton Kapak

Mutlu olmak, mutlu yaşamak mümkün müdür?Schopenhauer’in radikal kötümserliği, onun felsefesini mutluluk düşüncesiyle bağdaştırma girişimlerini daha doğmadan boğar. Schopenhauer’e göre...
47,20 TL

Hermann Hesse

Ciltli

Hindistan’da yaşayan genç bir Brahman olan Sid- dhartha, varlıklı ve ayrıcalıklı hayatını bırakır ve öz benliğini bulmak için yola çıkar. Nirvana’ya giden dönemeçli yolda güzel bir kadının...
280,00 TL
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

Felsefe

Felsefe kategorisi inanç, intihar, insan doğası, ahlak, özgür irade, mutluluk, zaman ve benlik gibi felsefenin kapsamına giren önemli konulara eğilen kitaplar içeriyor.

Felsefe Nedir?

Felsefe, Antik Yunanca’da bilgelik sevgisi anlamına gelir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanabilen felsefe; bilgi, gerçek, güzellik, adalet, doğruluk ve varlık gibi kavramlar çerçevesinde tartışılan sorunlara yönelik çalışmalara verilen genel addır. Felsefenin epistemoloji, ontoloji, estetik ve bilim, din, siyaset ve etik felsefelerinden oluşan alt dalları vardır.

Bu alt dallardan ilki olan epistemoloji, yani bilgi felsefesi, bilginin kaynağı, türleri, elde edilme yöntemleri gibi konulara eğilir.

Ontoloji, yani varlık felsefesi, ise varlığı temel alan ve varlığın varlık olarak özünü araştıran felsefe alt dalıdır.

Estetik, güzelin bilgisine ulaşma amacı güder. Estetik kelimesi bu bağlamda güzel duyular ve güzellikle bağlantılıdır. Estetikle ilişkili olan sanat felsefesi ise estetiğin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Sanat felsefesi, estetikten daha dar kapsamlı olarak, güzelliği yalnızca sanat felsefesi çerçevesinde incelemektedir.

Bilim felsefesinin odağında ise bilim, bilimin ne olduğu, bilimsel yöntemler ve bilimsel düşünce, bilim insanlarının çalışmaları gibi çeşitli konular vardır.

Din felsefesi din kavramına odaklanarak yaratılış, insan doğası, kaderin kaynağı, evren, Tanrı ve insani değerler gibi konuları ele alır.

Siyaset felsefesinin eğildiği kavramlar ise devlet, bürokrasi, yönetim biçimleri, adalet ve toplumdur. Siyasi iktidarın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl kullanıldığı gibi sorulara da yanıt arar.

Son olarak etik ise ahlak felsefesi olarak da adlandırılan, ahlaka felsefi bir açıdan yaklaşarak incelemede bulunan felsefe türüdür. İyilik-kötülük, doğru-yanlış davranışlar ve bu davranışların kaynağı gibi konulara odaklanmaktadır.

Konularına Göre Felsefe Kitabı Önerileri

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche

Ontoloji (Varlık Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Sisifos Söyleni / Albert Camus
 • Yol ve Erdem / Laozi
 • Nesne Yönelimli Ontoloji / Graham Harman
 • Ben Neyim? / Ahmet Ağaoğlu
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche
 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre

Etik (Ahlak Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Çoğu İnsan İyidir: Yeni Bir İnsanlık Tarihi / Rutger Bregman
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Putların Alacakaranlığı ya da Çekiçle Felsefe Yapmanın Yolları / Friedrich Nietzsche
 • Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin’e / Stefan Zweig
 • Sisifos Söyleni / Albert Camus

Din Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Fragmanlar / Bir Veya Tanrı Üzerine / Ksenophanes
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Akıl, İnanç ve Devrim / Terry Eagleton
 • Siddhartha / Hermann Hesse

Estetik/Sanat Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Kavramdan Sonra: Çağdaş Sanatın Felsefesi / Peter Osborne
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Poetika / Şiir Sanatı Üstüne / Aristoteles
 • Güzelin ve Çirkinin Ötesinde / Estetiğin Halleri / Süreyya Su

Siyaset Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre